Eksploatacja i konserwacja

Posted by admin

Łyżka z mieszalnikiem sprawdza się w robotach brukarskich, zalewaniu fundamentów, murów oporowych, stóp i płyt fundamentowych oraz innych robotach budowlanych, gdzie jest potrzeba wykonania betonu w terenie. Zaletą urządzenia jest wykorzystanie do zasilania linii hydraulicznej maszyny, możliwość mieszania betonu w trudnych warunkach (np. tam, gdzie nie może dojechać gruszka i pompa do betonu), uniezależnienie się od dostaw betonu na budowie oraz niska cena uzyskanego betonu. Mieszalnik betonu jest często na wyposażeniu firm ogólnobudowlanych, które są w stanie w krótkim czasie wykonać dużą ilość betonu dobrej jakości, gotową do użycia na budowie.

Optymalna wielkość (rozmiar) piasku to 0-16 lub 0-32 mm zależnie od wymaganej jakości cementu. Piasek nabiera się do łyżki w ten sam sposób jak ze standardową łyżką do koparki. Maszyna musi być wtedy umieszczona na powierzchni płaskiej z wyłączonym silnikiem i zaciągniętym hamulcem. Potem należy dodać wymaganą ilość cementu oraz wody. Zabrania się włączać mieszalnik w czasie załadowywania piasku i dodawania cementu. Łyżka mieszalnika powinna być pozostawiona (domknięta) w połowie pomiędzy pozycją ładowania i mieszania.

Smarowanie mieszalnika do betonu jest konieczne po każdym użyciu lub co 4 roboczogodziny. Przed użyciem należy sprawdzić elementy zabezpieczające, szczelność połączeń, stan elementu mieszającego, naprężenie łańcucha. Zaleca się smarowanie sprzętu smarem przed użyciem co ułatwi proces czyszczenia.

W czasie użytkowania należy smarować łożyska po każdym użyciu lub co 4 roboczogodziny (należy nasmarować, włączyć na 30 sekund i ponownie smarować) po zakończeniu pracy należy umyć mieszalnik wodą, wyłączyć motor, usunąć kratownicę ochronną, spłukać resztki mieszanki, ponownie umyć, nasmarować wewnętrzną część mieszalnika olejem, smarem, ponownie zainstalować kratownicę.