Łyżka z mieszalnikiem do ciągnika rolniczego

Posted by admin

Istnieje możliwość przystosowania łyżki z mieszalnikiem do ciągnika rolniczego z ramieniem ładowarkowym (TUR). Taką łyżkę można zastosować jako uniwersalny mieszalnik rolniczy, a także jako mieszalnik do betonu.

Takie rozwiązanie pozwala dodatkowo wykorzystać ciągnik rolniczy do różnorodnych prac budowlanych. Zapewnia również możliwość szybkiego i sprawnego wykonywania dobrej jakości mieszanki betonowej dla własnych potrzeb.

Odpowiedni model mieszalnika do betonu jest dopasowywany do ładowności maksymalnej ładowacza. Urządzenie mieszające dostarczane jest wraz z odpowiednim mocowaniem oraz przewodami zasilającymi.